Điện lực Quảng Bình: Lịch cắt điện từ ngày 04/02/2020 đến ngày 09/02/2021

2 tháng trước

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 21/01/2020 đến ngày 27/01/2021bao gồm các khu vực sau:

1.Thành phố Đồng Hới

Điện Lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực Lý do
Điện lực Đồng Hới 05/02/2021 07:00:00 10:00:00 TBA Nam Lý 1 – Xử lý chảy dầu mặt bích MBA ,- Bổ sung kẹp răng nhánh rẽ
Điện lực Đồng Hới 05/02/2021 07:00:00 10:00:00 TBA Nguyễn Văn Cừ – Ép nối cung lèo, Bổ sung kẹp răng NR
Điện lực Đồng Hới 05/02/2021 13:00:00 16:00:00 TBA Đồng Thành 1 – Xử lý dây dẩn 0.4kv đi qua nhà ở KH: Phan Thị Hằng
Điện lực Đồng Hới 05/02/2021 13:00:00 16:00:00 TBA ĐỒNG THÀNH 3 – Xử lý dây dẩn 0.4kv đi qua nhà ở KH: Phan Thị Hằng
Điện lực Đồng Hới 05/02/2021 13:30:00 15:00:00 TBA Đồng Phú – Xử lý chảy dầu chân sứ MBA

2.Quảng Trạch

Điện Lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực Lý do
Điện lực Quảng Trạch 04/02/2021 07:00:00 15:00:00 Tân Mỹ 6 ĐL Quảng Trạch: Dựng mới cột đôi hãm tuyến tại VT 112/2A và chuyển TBA Tân Mỹ 6 từ VT 112/3 cũ sang VT 112/3 mới XT 471 Ba Đồn
Điện lực Quảng Trạch 04/02/2021 07:00:00 15:00:00 Cảng Gianh ĐL Quảng Trạch: Dựng mới cột đôi hãm tuyến tại VT 112/2A và chuyển TBA Tân Mỹ 6 từ VT 112/3 cũ sang VT 112/3 mới XT 471 Ba Đồn
Điện lực Quảng Trạch 04/02/2021 14:00:00 15:30:00 Quảng Sơn 3 Thay áp XTB, vệ sinh MBA TBA Quảng Sơn 3 (phục vụ tết nguyên đán)
Điện lực Quảng Trạch 05/02/2021 05:00:00 17:00:00 Di Luân 2 ĐL Quảng Trạch: Di dời đoạn ĐD (sử dụng lại cột, móng cột, xà, sứ và dây dẫn) từ VT 13/3 đến 13/6 NR TBA Di Luân 2 (di dời đoạn ĐD theo yêu cầu UBND xã Quảng Tùng)
Điện lực Quảng Trạch 05/02/2021 07:00:00 15:00:00 Quảng Phú 5 C.ty Xuân Quang: Đấu nối ĐD XDM tại VT 153/1 và chuyển Quảng Phú 5 từ VT 153/7 cũ sang VT 153/8 mới (di dời đoạn ĐD từ VT 153/2 đến VT 153/7); đấu nối TBA giải phóng mặt bằng KCN Hòn La 2 tại VT 153/5 mới
Điện lực Quảng Trạch 05/02/2021 07:30:00 10:00:00 Đông Dương Đấu nối ĐZ mới, đấu nối NR tại VT AB1; AB2; B10; B11; B13; B15; B17 XT B TBA Đông Dương
Điện lực Quảng Trạch 05/02/2021 13:00:00 15:00:00 Quảng Phương 7 Đấu nối ĐZ mới, đấu nối NR tại VT A-5; A-2/6; A-2/8; A-2/10; A-2/11; A-2/14 XT A TBA Quảng Phương 7

 

3.Quảng Ninh:

Điện Lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực Lý do
Điện lực Quảng Ninh 05/02/2021 07:30:00 11:00:00 Quyết Thắng 2 Bổ Sung ATM xuất tuyến TBA Quyết Thắng 2 (*)
Điện lực Quảng Ninh 05/02/2021 07:30:00 10:00:00 Khe Phủ Thay ATM xuất tuyến A TBA Khe Phủ (*)
Điện lực Quảng Ninh 05/02/2021 09:00:00 11:30:00 VẠN HẢI 2 thay ATM tổng hoạt động không tin cậy TBA Vạn Hải 2 (*)

 

4.Bố Trạch

Điện Lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực Lý do
Điện lực Bố Trạch 05/02/2021 07:00:00 10:30:00 Trạm Khương Hà 2 Đấu nối tách cung san tải (*)
Điện lực Bố Trạch 05/02/2021 07:00:00 10:30:00 Trạm Thanh Hưng 2 Đấu nối tách cung san tải (*)
Điện lực Bố Trạch 05/02/2021 07:00:00 10:30:00 Trạm Phúc Khê 1. Thay MBA chống quá tải (*)
Điện lực Bố Trạch 05/02/2021 07:00:00 10:30:00 TBA Phúc Khê 3 Thay MBA chống quá tải (*)
Điện lực Bố Trạch 05/02/2021 07:00:00 10:30:00 TBA Thanh Hưng 6 Kéo dây mới , đấu nối tách cung san tải (*)
Điện lực Bố Trạch 05/02/2021 08:00:00 11:00:00 Trạm Khương Hà 2 Đấu nối tách cung san tải (*)
Điện lực Bố Trạch 05/02/2021 08:00:00 11:00:00 Trạm Thanh Hưng 2 Đấu nối tách cung san tải (*)
Điện lực Bố Trạch 05/02/2021 08:00:00 11:30:00 Trạm Phúc Khê 1. Thay MBA chống quá tải (*)
Điện lực Bố Trạch 05/02/2021 08:00:00 10:00:00 TBA Trung Trạch 5 Đấu nối đường dây mới (*)
Điện lực Bố Trạch 05/02/2021 08:00:00 11:30:00 TBA Phúc Khê 3 Thay MBA chống quá tải (*)
Điện lực Bố Trạch 04/02/2021 10:57:00 13:05:00 Trạm Tái Định Cư Khu B MC nhảy, F79 thành công.
Điện lực Bố Trạch 04/02/2021 10:57:00 13:05:00 Trạm Cù Lạc 1 MC nhảy, F79 thành công.
Điện lực Bố Trạch 04/02/2021 10:57:00 13:05:00 Trạm Cù Lạc 2 MC nhảy, F79 thành công.
Điện lực Bố Trạch 04/02/2021 10:57:00 13:05:00 Trạm Cù Lạc 3 MC nhảy, F79 thành công.
Điện lực Bố Trạch 04/02/2021 10:57:00 13:05:00 Trạm Gia Tịnh MC nhảy, F79 thành công.
Điện lực Bố Trạch 04/02/2021 10:57:00 13:05:00 Trạm Xuân Tiến MC nhảy, F79 thành công.
Điện lực Bố Trạch 04/02/2021 10:57:00 13:05:00 Trạm Thanh Niên Xung Phong MC nhảy, F79 thành công.
Điện lực Bố Trạch 04/02/2021 10:57:00 13:05:00 TBA Bơm Xuân Sơn MC nhảy, F79 thành công.
Điện lực Bố Trạch 04/02/2021 10:57:00 13:05:00 TBA Phúc Đồng 5 MC nhảy, F79 thành công.
Điện lực Bố Trạch 04/02/2021 10:57:00 13:05:00 TBA Xuân Sơn 2 MC nhảy, F79 thành công.
Điện lực Bố Trạch 05/02/2021 08:00:00 11:00:00 TBA Thanh Hưng 6 Kéo dây mới , đấu nối tách cung san tải (*)
Điện lực Bố Trạch 05/02/2021 13:30:00 16:30:00 Tây Trạch 6 Thay MBA chống quá tải (*)
Điện lực Bố Trạch 05/02/2021 13:30:00 15:30:00 Trung Trạch 6 Đấu nối đường dây mới (*)
Điện lực Bố Trạch 05/02/2021 14:00:00 17:30:00 Tây Trạch 6 Thay MBA chống quá tải (*)
Điện lực Bố Trạch 04/02/2021 10:57:00 13:05:00 Trạm Cổ Giang 1 MC nhảy, F79 thành công.
Điện lực Bố Trạch 04/02/2021 10:57:00 13:05:00 Trạm Cổ Giang 2 MC nhảy, F79 thành công.
Điện lực Bố Trạch 04/02/2021 10:57:00 13:05:00 Trạm Phúc Đồng 2 MC nhảy, F79 thành công.
Điện lực Bố Trạch 04/02/2021 10:57:00 13:05:00 Trạm Phúc Khê 2 MC nhảy, F79 thành công.
Điện lực Bố Trạch 04/02/2021 10:57:00 13:05:00 Trạm Thanh Sen 1 MC nhảy, F79 thành công.
Điện lực Bố Trạch 04/02/2021 10:57:00 13:05:00 Trạm Thanh Sen 2 MC nhảy, F79 thành công.

 

5.Tuyên Hóa:

Điện Lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực Lý do
Điện lực Tuyên Hóa 04/02/2021 08:00:00 10:00:00 TBA Bắc Sơn 1 T3 Xử lý tiếp xúc , tách cung đấu nối san tại TBA Bắc Sơn 1 T3 (theo PA số 39/PA-ĐLTH)
Điện lực Tuyên Hóa 04/02/2021 08:00:00 10:00:00 TBA Bắc Sơn 2 (T10) Xử lý tiếp xúc , đấu nối san tại TBA Bắc Sơn 2 T10 (theo PA số 39/PA-ĐLTH)
Điện lực Tuyên Hóa 04/02/2021 13:30:00 16:30:00 TBA HÀ TRANG -Hoán chuyển nội bộ MBA Phong Hóa 3 – MBA Hà Trang
Điện lực Tuyên Hóa 04/02/2021 14:15:00 15:15:00 TBA PHONG HÓA 3 Hoán chuyển nội bộ MBA Phong Hóa 3 – MBA Hà Trang
Điện lực Tuyên Hóa 05/02/2021 06:30:00 08:30:00 TBA PHONG HÓA 1 – Tháo cung vị trí M25 – XT 471 Minh Cầm – Tháo cung M7 – XT 471 Minh Cầm
Điện lực Tuyên Hóa 05/02/2021 06:30:00 08:30:00 TBA PHONG HÓA 2 – Tháo cung vị trí M25 – XT 471 Minh Cầm – Tháo cung M7 – XT 471 Minh Cầm
Điện lực Tuyên Hóa 05/02/2021 06:30:00 08:30:00 TBA BƠM MINH CẦM 2 – Tháo cung vị trí M25 – XT 471 Minh Cầm – Tháo cung M7 – XT 471 Minh Cầm
Điện lực Tuyên Hóa 05/02/2021 06:30:00 15:30:00 TBA BƠM MINH CẦM 2 – Kéo mạch kép vượt sông đoan M114-M115 XT 371 Sông Gianh (M22-M23 XT 471 Minh Cầm) dài 1800m dây AC-120 (2 mạch)
Điện lực Tuyên Hóa 05/02/2021 06:30:00 08:30:00 TBA ĐỒNG LÂM – Tháo cung vị trí M25 – XT 471 Minh Cầm – Tháo cung M7 – XT 471 Minh Cầm
Điện lực Tuyên Hóa 05/02/2021 06:30:00 08:30:00 TBA PHÚC TÙNG – Tháo cung vị trí M25 – XT 471 Minh Cầm – Tháo cung M7 – XT 471 Minh Cầm
Điện lực Tuyên Hóa 05/02/2021 13:00:00 15:30:00 TBA BẢN TRẦM – Đấu cung vị trí M25 – XT 471 Minh Cầm – Đấu cung M7 – XT 471 Minh Cầm
Điện lực Tuyên Hóa 05/02/2021 13:00:00 15:30:00 TBA Liên Sơn (Cổ Cảng 2) – Đấu cung vị trí M25 – XT 471 Minh Cầm – Đấu cung M7 – XT 471 Minh Cầm
Điện lực Tuyên Hóa 05/02/2021 13:00:00 15:30:00 TBA Bơm Minh Cầm 1 – Đấu cung vị trí M25 – XT 471 Minh Cầm – Đấu cung M7 – XT 471 Minh Cầm
Điện lực Tuyên Hóa 05/02/2021 13:00:00 15:30:00 TBA Bơm Rào Trỗ – Đấu cung vị trí M25 – XT 471 Minh Cầm – Đấu cung M7 – XT 471 Minh Cầm
Điện lực Tuyên Hóa 05/02/2021 13:00:00 15:30:00 TBA Gạch ép Sơn Trang – Đấu cung vị trí M25 – XT 471 Minh Cầm – Đấu cung M7 – XT 471 Minh Cầm

 

6.Lệ Thủy:

Điện Lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực Lý do
Điện lực Lệ Thuỷ 04/02/2021 08:30:00 10:30:00 TBA Mai Hạ 2 Đấu nối cáp tủ tụ bù vào tủ điện hạ thế TBA Mai Hạ 2 XT 474 E72
Điện lực Lệ Thuỷ 05/02/2021 07:00:00 16:30:00 TBA Chế biến cao su 1 Kiểm tra, thí nghiệm MC 488 Solar Nông Trường tại M90/1A XT 478 Áng Sơn
Điện lực Lệ Thuỷ 05/02/2021 07:00:00 16:30:00 TBA Chế biến cao su 2 Kiểm tra, thí nghiệm MC 488 Solar Nông Trường tại M90/1A XT 478 Áng Sơn
Điện lực Lệ Thuỷ 05/02/2021 07:00:00 16:30:00 TBA ĐÁ LÈN SẦM Kiểm tra, thí nghiệm MC 488 Solar Nông Trường tại M90/1A XT 478 Áng Sơn
Điện lực Lệ Thuỷ 05/02/2021 07:00:00 16:30:00 TBA Mỏ đá Lèn Sầm 2 Kiểm tra, thí nghiệm MC 488 Solar Nông Trường tại M90/1A XT 478 Áng Sơn
Điện lực Lệ Thuỷ 05/02/2021 07:00:00 16:30:00 TBA Trạm trộn Sơn Hải Kiểm tra, thí nghiệm MC 488 Solar Nông Trường tại M90/1A XT 478 Áng Sơn
Điện lực Lệ Thuỷ 05/02/2021 07:00:00 16:30:00 Trạm nghiền đá Sơn Hải Kiểm tra, thí nghiệm MC 488 Solar Nông Trường tại M90/1A XT 478 Áng Sơn
Điện lực Lệ Thuỷ 05/02/2021 07:00:00 16:30:00 TBA Bê tông nhựa 494 Kiểm tra, thí nghiệm MC 488 Solar Nông Trường tại M90/1A XT 478 Áng Sơn
Điện lực Lệ Thuỷ 05/02/2021 07:00:00 16:30:00 TBA Lèn Sầm 4 (Hoàng Văn 2) Kiểm tra, thí nghiệm MC 488 Solar Nông Trường tại M90/1A XT 478 Áng Sơn
Điện lực Lệ Thuỷ 05/02/2021 07:00:00 16:30:00 TBA Solar Lèn Sầm 1 Kiểm tra, thí nghiệm MC 488 Solar Nông Trường tại M90/1A XT 478 Áng Sơn
Điện lực Lệ Thuỷ 05/02/2021 07:00:00 16:30:00 TBA Solar Lèn Sầm 2 Kiểm tra, thí nghiệm MC 488 Solar Nông Trường tại M90/1A XT 478 Áng Sơn
Điện lực Lệ Thuỷ 05/02/2021 07:30:00 10:00:00 Xóm Zum (FHF) Xử lý tiếp xúc, vệ sinh tại đầu cực sứ hạ thế TBA Xóm Dum XT 476E72

 

7.Minh Hóa

Điện Lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực Lý do
Điện lực Minh Hóa 04/02/2021 14:30:00 16:30:00 TBA Tự dùng ĐL Minh Hóa: Lắp đặt MBA T2-4000kVA (thực hiện theo phương án số 126/PA-QBPC)
Điện lực Minh Hóa 05/02/2021 07:30:00 13:30:00 TBA Tự dùng ĐL Minh Hóa + XN DVĐL QB: – Hoàn thiện đấu nối nhất thứ, nhị thứ, thí nghiệm, thử nghiệm SCADA các thiết bị ngăn lộ MBA T2 – Kiểm tra, thực hiện đồng vị pha phía 22kV MBA T2 với TC C42 (với XT 481/Tuyên Hóa)

 

Nguồn:https://dienlucevn.com/lich-cup-dien-theo-khu-vuc.html?

Từ khóa:

Cùng chuyên mục