Làm du lịch theo cách… người trẻ!

Du lịch của TP.Đồng Hới đang đổi mới từng ngày, nhằm theo kịp sự phát triển nhanh chóng của các xu hướng du lịch trên thế giới và đáp…