Quảng Bình: Kiểm tra, giám sát chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

1 năm trước

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình vừa có Công văn đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị chủ rừng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Việc san gạt, xây dựng công trình chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình, với diện tích rừng và đất quy hoạch cho lâm nghiệp trên 615.530ha, chiếm 76,9% diện tích đất tự nhiên, Quảng Bình là một trong số những tỉnh có tỉ lệ che phủ rừng cao, đứng thứ 2 toàn quốc. Tuy nhiên, do nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội thì diện tích đất đã quy hoạch cho lâm nghiệp cũng là không gian để xác lập quỹ đất xây dựng các dự án trên địa bàn tỉnh.

Vì vậy, song song với việc quản lý chặt chẽ và thực hiện tuân thủ các quy định của pháp luật về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thì việc triển khai đảm bảo khối lượng, chất lượng trồng rừng thay thế là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng.

Để tăng cường công tác quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo rà soát dự án đầu có liên quan đến rừng, đất lâm nghiệp để hướng dẫn chủ dự án thực hiện thủ tục về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định. Kiểm tra đối với dự án thực hiện trên diện tích có rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn quản lý; kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý những trường hợp tác động rừng khi chưa hoàn thành thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định.

Kiểm tra, giám sát đối với việc chuyển mục đích sử dụng rừng của các dự án đã hoàn thành thủ tục về chuyển mục đích sử dụng rừng, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chuyển mục đích sử dụng rừng ngoài phạm vi cho phép.

Các đơn vị chủ rừng thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ đối với toàn bộ diện tích rừng và đất lâm nghiệp được giao; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra đối với dự án thực hiện trên diện tích rừng, đất lâm nghiệp trên địa phận quản lý của đơn vị.

Không để xảy ra tình trạng chặt phá rừng, tự ý san lấp mặt bằng diện tích có rừng khi chưa có quyết định phê duyệt chuyển mục đích sử dụng rừng của cấp có thẩm quyền. Kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý những trường hợp tác động rừng khi chưa hoàn thành thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định.

Bên cạnh đó, lực lượng kiểm lâm phối hợp với chính quyền, địa phương tăng cường tra phát hiện, ngăn chặn và tham mưu cho cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp nhất là trong kiểm tra, giám sát việc sử dụng rừng của các chủ rừng sau khi đã được giao rừng.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình cho biết: UBND cấp huyện, thành phố chủ động thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước trong lĩnh vực giao rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn. Khi tham mưu ban hành Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất có liên quan đến đất rừng phải thống nhất với cơ quan quản lý chuyên ngành về số liệu cũng như việc theo dõi, tổng hợp và báo cáo cấp trên theo quy định. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đảm bảo việc giao rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng thống nhất, đồng bộ với giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

Năm 2022, HĐND tỉnh Quảng Bình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn để thực hiện 06 công trình, dự án, với tổng diện tích rừng được chuyển mục đích sử dụng là 80.339,3m2.

Nguồn: https://baoxaydung.com.vn/quang-binh-kiem-tra-giam-sat-chuyen-muc-dich-su-dung-rung-sang-muc-dich-khac-327380.html

Từ khóa:

Cùng chuyên mục