Quảng Bình kiên quyết xử lý các cá nhân cố tình làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

1 tháng trước

Tỉnh Quảng Bình yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tập trung đẩy nhanh các thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng; xử lý nghiêm các cá nhân cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Theo thống kê của UBND tỉnh Quảng Bình, đến cuối tháng 5/2021, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 của địa phương này mới giải ngân được 27,51% (nếu kể cả vốn kéo dài từ 2018, 2019 và 2020 sang 2021 thì chỉ đạt 23,97%).

Nguyên nhân được cho là do chủ đầu tư chưa quyết liệt trong việc đôn đốc đơn vị tư vấn, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thiện hồ sơ, nghiệm thu thanh toán theo tiến độ hợp đồng; chưa tích cực giải quyết các vướng mắc về thủ tục đầu tư và nghiệm thu khối lượng để thanh toán đúng thời thời gian theo quy định.

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tập trung đẩy nhanh các thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng như thẩm định, trình phê duyệt các các dự án, đấu thầu, thanh quyết toán dự án.

Tỉnh này cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân vi phạm và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Ngoài ra, Quảng Bình đề nghị các chủ đầu tư, Ban Quản lý Dự án xây dựng kế hoạch, lên biểu đồ về tiến độ thực hiện, nghiệm thu, giải ngân chi tiết cho từng dự án và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công; lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm để triển khai dự án đúng tiến độ bảo đảm chất lượng công trình.

Cùng với đó, các chủ đầu tư, Ban Quản lý Dự án tăng cường giám sát, đôn đốc nhà thầu huy động máy móc, nhân công để triển khai dự án theo tiến độ, thực hiện nghiệm thu thanh toán theo giai đoạn, không để dồn khối lượng nghiệm thu thanh toán cuối năm; thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư cho dự án trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu theo quy định.

Đặc biệt, các đơn vị đề cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu; chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh khi để xảy ra chậm trễ, không đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, bị cắt giảm, điều chuyển vốn cho các công trình, dự án khác.

Mặt khác, UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh đảm bảo nguồn vốn thanh toán cho các dự án, rút ngắn thời gian kiểm soát chi, thanh toán cho các dự án có đủ điều kiện theo quy định; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư kịp thời xử lý vướng mắc phát sinh; định kỳ phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong báo cáo tình hình giải ngân vốn các dự án, đề xuất giải pháp, tham mưu về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Các chủ đầu tư dự án ODA phải tập trung chủ động triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra; nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh sớm có chỉ đạo giải quyết hoặc đề xuất các Bộ, ngành Trung ương tháo gỡ; không được lấy lý do khó khăn để không thực hiện hay không báo cáo…

Ngoài ra, các sở, ban, ngành và địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình giao kế hoạch, thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh; theo dõi tiến độ của các đơn vị, chủ đầu tư trong triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản chỉ đạo điều hành, thông báo kết luận của lãnh đạo tỉnh về đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công 2021.

Nguồn: https://vietnammoi.vn/quang-binh-kien-quyet-xu-ly-cac-ca-nhan-co-tinh-lam-cham-tien-do-giai-ngan-von-dau-tu-cong-20210618120659161.htm

Từ khóa:

Cùng chuyên mục