Quảng Bình xử phạt 17 tổ chức cá nhân vi phạm hành chính lĩnh vực tài nguyên, môi trường

2 tháng trước

Chiều 26/11, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình cho biết, qua thanh tra, kiểm tra đã xử phạt vi phạm hành chính 17 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền xử phạt hơn 871 triệu đồng.

Theo đó, thanh tra Sở TN&MT Quảng Bình đã thực hiện 3 cuộc thanh tra chuyên ngành về đất đai tại các doanh nghiệp sau cổ phần hóa, việc chấp hành pháp luật trong hoạt động đo đạc bản đồ và việc chấp hành pháp luật về môi trường, đất đai, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản tại các cơ sở sản xuất gạch Tuynel.

Đồng thời tiến hành 35 cuộc kiểm tra đột xuất về công tác quản lý, sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường và hoạt động lĩnh vực khoáng sản của các tổ chức, đơn vị trên địa bàn.

Qua thanh tra, kiểm tra Sở TN&MT Quảng Bình đã xử phạt vi phạm hành chính 17 trường hợp (15 tổ chức, 2 cá nhân) với tổng số tiền xử phạt hơn 871 triệu đồng; giải quyết 2 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở; tham gia đoàn giải quyết một số vụ việc khiếu nại.

Nguồn: https://baodansinh.vn/quang-binh-xu-phat-17-to-chuc-ca-nhan-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-tai-nguyen-moi-truong-20211126165134.htm

Từ khóa:

Cùng chuyên mục