Quảng Ngãi: Cấp tập vào cuộc giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc phía Đông

4 tháng trước

Các địa phương chỉ định ngay đơn vị tư vấn đo vẽ để tiếp nhận, giải phóng mặt bằng (GPMB) trước ngày 15/3 để có cơ sở lập hồ sơ tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của toàn bộ dự án và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng…

Đó là chỉ đạo của ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng Ban Chỉ đạo GPMB Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn) đối với tất cả các đơn vị liên quan đến dự án này.

Dự án thành phần Cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn dài 62 km qua địa bàn Quảng Ngãi thuộc Dự án Cao tốc Bắc – Nam phía Đông, đoạn Quảng Ngãi – Nha Trang (Khánh Hòa). Theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải (GTVT), đến ngày 20/11/2022 các địa phương liên quan đến Dự án Cao tốc Bắc – Nam phía Đông phải thực hiện công tác bồi thường, GPMB đạt khối lượng 70%, để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu tổ chức thi công và đến quý II/2023 hoàn thành 100% công tác bồi thường, GPMB.

Xác định quỹ thời gian còn lại để hoàn thành 70% khối lượng GPMB toàn Dự án là rất ngắn. Trong khi đến đầu tháng 3/2022, tại Quảng Ngãi, việc xác định hướng tuyến mới chỉ thống nhất sơ bộ và ngành chức năng của tỉnh Quảng Ngãi chưa thực hiện cắm mốc cụ thể. Theo ông Nguyễn Phong -Giám đốc Sở GTVT Quảng Ngãi, về cơ bản Bộ GTVT đã thống nhất hướng tuyến, nhưng chưa bàn giao cọc mốc cụ thể. Sở GTVT đang phối hợp với Ban Quản lý dự án 2 (Bộ GTVT), UBND các huyện, thị xã khảo sát lại hướng tuyến và xác định mốc hướng tuyến cụ thể, trình cơ quan có thẩm quyền cho ý kiến và tiến hành cắm mốc, để có cơ sở thực hiện bồi thường, GPMB.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ (ở giữa) kiểm tra hướng tuyến cao tốc phía Đông đoạn qua Quảng Ngãi đầu tháng 3/2022

Tiếp nhận thông tin từ Sở GTVT Quảng Ngãi, ông Đặng Văn Minh cho biết, Trung ương giao cho Tỉnh làm chủ đầu tư đối với Tiểu dự án Giải phóng mặt bằng thuộc Dự án. Đây là công trình quan trọng của Quốc gia, cần phải tập trung nguồn lực để vừa thực hiện công tác GPMB, vừa thi công hoàn thành Dự án.

“Dự án được triển khai trong thời gian ngắn nhưng khối lượng công công việc rất lớn và khó khăn, UBND Tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo quy chế trên cơ sở ý kiến tham gia của các thành viên Ban Chỉ đạo, trình Trưởng Ban chỉ đạo ký ban hành chậm nhất trước 15/3/2022”.

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Ngãi cũng giao Sở GGTVT làm chủ đầu tư công tác di dời hạ tầng kỹ thuật của toàn bộ Dự án. Các địa phương chủ động chỉ định ngay đơn vị tư vấn đo vẽ tiếp nhận, GPMB trước ngày 15/3 để có cơ sở lập hồ sơ tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của toàn bộ Dự án và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng; khẩn trương rà soát lại nhu cầu bố trí tái định cư và xác định ngay vị trí xây dụng khu tái định cư, chậm nhất hoàn thành, báo cáo Ban Chỉ đạo trước ngày 31/3/2022. Chủ tịch UBND các huyện trong vùng Dự án phải quản lý nguyên trạng, toàn bộ diện tích mốc GPMB của Dự án, không cho xây dựng, cơi nới, lấn chiếm và sửa chữa nhà cửa.

Nguồn: https://baodauthau.vn/quang-ngai-cap-tap-vao-cuoc-giai-phong-mat-bang-tuyen-cao-toc-phia-dong-post120812.html

Từ khóa:

Cùng chuyên mục